Name Affiliation
Alejandro Rico Arm
Alex Ramirez Google
Ali Butt Virginia Tech
Anand Venkat Intel
Anton Burtsev UC Irvine
Arun Kejariwal UCI
Avi Mendelson chair Technion
Changhee Jung Virginia Tech
Chen Ding University of Rochester
Chu-cheow Lim Qualcomm
David Kaeli Northeastern University
David Liu SUNY Binghamton
Dhabaleswar Panda Ohio State University
Eddy Zheng Zhang Rutgers University
Farrukh Hijaz Qualcomm
Farzad Khorasani Georgia Tech
Gagan Agrawal Ohio State University
Gennady Pekhimenko University of Toronto
Guang Gao University of Delaware
Guangming Tan chair ICT
Hans Vandierendonck Queen's University Belfast
Hao Wang Virginia Tech
Hong An USTC
Howie Huang George Washington University
Jiajia Li Georgia Institute of Technology
Jiang Xu Hong Kong University of Science and Technology
Jidong Zhai Tsinghua University
Jing Gong KTH Royal Institute of Technology
Jose Joao Arm
Keiji Kimura Waseda U.
Keval Vora Simon Fraser University
Lavanya Subramanian Intel
Liang Yuan ICT, CAS
Lide Duan University of Texas at San Antonio
Maike Gilliot Teratec
Manu Shantharam UCSD
Marc Casas BSC
Martin Rinard MIT
Martin Schulz Technical University of Munich
Mattan Erez UT Austin
Mieszko Lis UBC
Min Si Argonne National Laboratory
Minyi Guo Shanghai Jiao Tong University
Nathan Tallent Pacific Northwest National Laboratory
Omer Khan University of Connecticut
Onur Mutlu ETH Zurich
Osman Unsal BSC
Qing Yi University of Colorado
Sally McKee Clemson University/Rambus Labs (US)
Saugata Ghose Carnegie Mellon University
Saurav Muralidharan NVIDIA
Snehasish Kumar Simon Fraser University
Sreepathi Pai University of Rochester
Taisuke Boku University of Tsukuba
Tarek Abdelrahman University of Toronto
Weifeng Liu Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Wen Xiong Yunnan Normal University
Wen-Mei Hwu U. illinois
Wenguang Chen Tsinghua University
Xuehai Qian USC
Xun Jian Virginia Tech
Yaoqing Gao Huawei
Yu Hua Huazhong University of Science and Technology
Yue Cheng George Mason U
Yun Liang Peking University
Zane Wei Huawei
Zhenlin Wang Michigan Tech
Zhibin Yu Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Science
Zhijia Zhao UCR
Zoran Budimlic Rice University